SAM_5840.JPG AkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenėAkmenėThumbnailsAkmenė
M62K-1229 on the PTG railtour at Naujoji Akmenė/Karpėnai.