SAM_5826.JPG AkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji AkmenėAkmenėThumbnailsNaujoji Akmenė
ČME3-7115ME on the PTG railtour at Akmenė.