SAM_4222.JPG Ksar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar SghirKsar SghirThumbnailsKsar Sghir
Ksar Sghir station building. Not bad for one train pair per day.....