Paul Steane's Photography Pages

Hungary

ŽSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) dual voltage (3kV dc and 25kV 50Hz) electric locomotive 350 018-8 has arrived at Budapest Keleti pu with train EC275 from Praha.