Paul Steane's Photography Pages

Slovakia

ŽSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) 25kV a.c. locomotive 240 115-8 arrives at Bratislava hlavna stanice with a long distance service which includes a sleeping car from Moskva.