Paul Steane's Photography Pages

Slovakia

ŽSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) 25kV a.c. locomotive 263 004-4 at Bratislava hlavna stanice.