SAM_6015.JPG DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031DarbėnaiThumbnailsSAM 6031
2M62M-0569 on the PTG railtour at Kretinga.